Het wordt steeds duidelijker hoeveel voordelen het voor ouderen heeft om in beweging te blijven: je blijft er niet alleen fitter van, maar je hebt ook minder kans op allerlei (ouderdoms)ziekten. Het is bijvoorbeeld inmiddels bewezen dat de kans op dementie vermindert als men beweegt.

Maar bewegen doet men niet zomaar vanzelf: veel mensen hebben een reden nodig om in beweging te komen. Dat kan heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld de krant halen of samen koffie drinken, tot uitgebreider (samen wekelijks trainen op een beweegtoestel met een gymclub). Als instelling of wooncomplex kan men er veel aan doen om mensen meer te laten bewegen. Zowel door de inrichting van de buitenruimte, als door een bewegings-motiverende zorg (zoveel mogelijk zelfredzaamheid stimuleren).

Bureau Fonkel kan u helpen met het ontwerp van een buitenruimte die mensen uitnodigt om buiten te bewegen. Want naast bewegen is ook alleen al buiten zijn positief. Een tuin waar men met plezier zelf (of met een naaste) wandelt, zelf of onder begeleiding tuiniert, de vogels voert, gaat kijken of de appels al rijp zijn of meedoet aan een georganiseerde activiteit. Waar de fysiotherapeut bij droog weer gebruik van kan maken als ‘oefentuin’, waar de activiteitenbegeleider met groepjes in beweging komt. Of het nu gaat om Jeu de boules, kegelen, bloemschikken of de gewrichten soepel houden op toestellen.

Bewegen is maatwerk. Niet alleen per bewoner, maar ook per organisatie en per instelling. Bureau Fonkel verzorgt dat maatwerk met plezier en bij voorkeur met inspraak van alle betrokkenen.

Mocht u het gevoel hebben dat uw organisatie behoefte heeft aan ondersteuning bij een goede inbedding van natuur en bewegen: wij zijn lid van het Belevingscollectief. We kunnen u dan ook desgewenst in contact brengen met professionals op zowel het organisatorisch inspiratievlak als het praktisch inzicht krijgen hoe een tuin goed te gebruiken.