wilgentunnels

Kinderen ontwikkelen zich in relatie met hun omgeving. Een goede speelruimte biedt kinderen veel mogelijkheden om op onderzoek uit te gaan, te fantaseren en nieuwe dingen uit te proberen. Wij ontwerpen met veel plezier omgevingen die de zintuigen prikkelen, waar kinderen zelfstandig ontdekken, hun grenzen verleggen, hun eigen plek in de ruimte vinden en maken. Voor ons vormen natuurlijke elementen daarin een belangrijk onderdeel.

Bureau Fonkel heeft inmiddels zo’n twaalf jaar ervaring in ontwerp van en advies voor buitenruimtes voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en speeltuinen. Daarbij houden we waar mogelijk en waar wenselijk rekening met de mogelijkheden van kinderen met een beperking, in veel gevallen zonder dat dit direct in het oog springt.