kind in blad

Kinderen met een beperking vrij laten spelen

Vooral uitgaan van wat wèl kan! Kinderen die op wat voor manier dan ook beperkt zijn, kunnen vaak een heleboel dingen nog wel. Soms kunnen ze bepaalde dingen zelfs beter dan andere kinderen. Zoals zittend in een rolstoel door een tunnel heen crossen, waar leeftijdsgenootjes gebukt door heen moeten lopen. Of heel goed details voelen of horen. Door daar gebruik van te maken kunnen spelelementen ontstaan die voor zowel deze als voor kinderen zonder de desbetreffende beperking een uitdaging zijn om mee te spelen.

Samen buiten Spelen: Bureau Fonkel wordt regelmatig via de NUSO ingeschakeld om speeltuin(vereniging)en te adviseren bij de herinrichting van hun speelterrein. Vaak volgt daarop een aanvraag bij diverse fondsen, die vaak terecht eisen dat in het herontwerp waar mogelijk geprobeerd is kinderen met een handicap de mogelijkheid te geven samen te spelen met ‘gezonde’ kinderen. Wij vinden dat een heel logische en ook plezierige uitdaging. We proberen dan ook elke keer weer nieuwe elementen of toepassingen te vinden waarmee dat kan.

Onderzoek
Omdat er voor ons als ontwerpers te weinig informatie beschikbaar was hoe je een meer natuurlijke omgeving geschikt kan maken voor spel met beperking, heeft Bureau Fonkel in 2009-2010 een onderzoek gedaan. Dit werd gefinancieerd door het NSGK en het VSBFonds en heeft geresulteerd in het pdf-boek ‘Natuurlijk Toegankelijk Spelen’. Dit boek is gratis te downloaden bij Springzaad: http://www.springzaad.nl/publicaties?p=boeken_en_brochures