compilatie belevingstuinen

Belevingstuinen:
Een belevingstuin is een tuin waarbij uitgebreid rekening is gehouden met de beleving en mogelijkheden van de bewoners. Het is een veilige plek, waar de bewoners zelfstandig gebruik van kunnen maken. Zij kunnen er heerlijk ontspannen, rondschuivelen, eventueel met bezoek zitten of met een activiteitenbegeleider met de tuin bezig zijn. Bijvoorbeeld met planten verpotten of met het knippen van kruiden voor de soep. Daarnaast biedt de tuin prikkels voor de zintuigen. Geurende planten, zoet fruit, een licht borrelend (ondiep) fonteintje, ritselende takken, zachte blaadjes. Een plek om alleen te zitten of samen. Planten die ze kennen uit hun jeugd of iets later.

Buiten is belangrijk!
Mensen met dementie beleven hun wereld steeds minder vanuit het denken of vanuit het perspectief van tijd, en steeds meer door middel van hun zintuigen en in het moment. De natuur, of al simpelweg buiten zijn, bevat een rijkdom aan prikkels die door de meeste ouderen als heel positief wordt ervaren. Niet alleen blijkt door gemiddeld een half uur buiten te zijn de eetlust te worden opgewekt, ook het ervaren van licht, lucht en de seizoenen draagt bij aan het welbevinden van de buitenbezoekers.

Bewegen maakt deel uit van het beleven:
Uit onderzoek is gebleken dat het voor iedereen, maar zeker voor senioren, uitermate belangrijk is dat men in beweging blijft: het bewegen stimuleert de hersenen, waardoor de cognitieve achteruitgang wordt geremd. In de belevingstuinen van Bureau Fonkel is er dan ook volop aandacht voor het bewegen. Dit kan zitten in het plaatsen van beweegtoestellen of het uitwerken van de mogelijkheden om samen te tuinieren. Maar het zit ‘m ook in het goed nadenken hoe mensen het eenvoudigste te motiveren zijn om in beweging te komen. Door elementen toe te voegen die een wandeldoel kunnen zijn (het kippenhok, het vogelhuisje), of die uitnodigen tot handelen (een opvallend gekleurde gieter met water op de rand van een plantvak, bezems die voor het grijpen hangen, etc).

Bureau Fonkel ontwerpt al jaren belevingstuinen, met veel liefde en in goed overleg met u.
In 2008 zijn twee van dergelijke tuinen aangelegd in Heemstede, bij Zorgcentrum Bosbeek. In mei 2009 heeft Stella Braam de tuinen bezocht, een verslag daarvan is te vinden op de site Innovatiekring Dementie. Daarnaast vertelt Bureau Fonkel regelmatig over haar tuinen tijdens congressen, de eerstvolgende is het congres Moderne Dementie, 25 november in Nieuwegein (info: www.studiearena.nl )