Lezingen
De afgelopen  jaren heeft Bureau Fonkel diverse lezingen gegeven, met name over belevingstuinen voor dementie en het ontwerpen van natuurspeeltuinen voor kids met een beperking.

 

Aankomende lezingen:

25 november 2013 – Congres Moderne Dementie -> Ik wil naar buiten!
Inspiratiesessie over de mogelijkheden en problematiek van het benutten van de buitenruimten bij gesloten instellingen.