• IMG_7141
  • DO250913
  • IMG_0111
  • IMG_0173
  • IMG_7210
  • IMG_7226
  • IMG_7188
  • IMG_7222

Bij zorgcentrum St. Jozef van de Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG) in Wijchen is op 4 april 2014 een belevingstuin geopend. Doel van dit project was niet alleen het realiseren van een belevingstuin, maar om de tuin een ontmoetingsplek te laten zijn voor de clienten van Sint Jozef en de gemeenschap om hen heen. De tuin als uitnodiging…

Bij de start van het project zijn er bijeenkomsten georganiseerd door Cailin Partners voor zowel bewoners, familie, personeel als ook omwonenden en allerlei intiatieven uit Wijchen. Samen werden er plannen gemaakt, dromend maar ook reëel: als het mooi is om muziek te hebben in de tuin, wìe kent er dan muzikanten en hoe vaak kunnen jullie komen? De wensen en benodigdheden voor alle belevingen werden vervolgens door Bureau Fonkel in het ontwerp verwerkt en tijdens de bijeenkomsten besproken.

Op deze manier ontstond met de creatie van de tuin tegelijkertijd een verbinding met de samenleving er omheen, een aanzet voor een jaarplanning aan activiteiten en draagvlak om samen de tuin te verzorgen. Bewoners en leerlingen van de scholen uit de buurt hebben meeholpen met de aanleg van de tuin. Wijchenaren, musea, familie en personeel hebben actief elementen aangeleverd voor de inrichting van het Boerenerf.

Deze tuin was tevens de aanzet voor het vormen van het Belevingscollectief (zie ook www.belevingscollectief.nl) In de uitwerking is dat merkbaar: komende maanden verzorgt DAZ een training van vier dagdelen voor medewerkers, familie en vrijwilligers. Aandachtpunten onder andere: samenwerking, mogelijke activiteiten/oefeningen, het lerend vermogen van mensen met dementie, de toegevoegde waarde van bewegen, werving van meer familie en vrijwilligers. Bureau Fonkel zal een dagdeel betrokken zijn, voor een inleiding van werken met bewoners in de tuin. Veldwerk Nederland organiseert vervolgens de komende maanden meerdere gezamenlijke natuuractiviteiten voor ouderen en jongeren.
Zodra het groen in de tuin wat meer ‘volgroeit’ is, zal ook een film over deze bijzondere tuin gemaakt worden, onder regie van DAZ.

Deze belevingstuin maakt deel uit van een breder project, waarin naast ZZG ook de Gemeente Wijchen en woningbouwvereniging Talis actief participeren. Het sociale traject werd door Cailin Partners in gang gezet. Dit project heet ‘Natuurlijk Samen! en wordt mede gefinancierd door diverse fondsen.

Locatie: Woonzorgcentrum Sint Jozef, Wijchen
Organisatie: ZZG
Jaar van oplevering: 2014
Type tuin: Belevingstuin voor de bewoners, ontmoetingsplek voor bewoners en het dorp